Meme Asimetrisi

Yüz Estetiği, Vücut Estetiği, Obezite Tedavisi

Meme Asimetrisi

Meme Asimetrisi

Çok az sayıdaki kadının, sağ ve sol memesi simetriktir. Birleşik Krallık’ta yapılmış bir çalışmaya göre, kadınlarda, sağ ve sol meme arasında, büyüklük açısından meme asimetrisi arttıkça meme kanserine yakalanma riski de artar. Bu çalışmanın bulgularına göre meme asimetrisi olan hastalar, simetrik olan hastalara göre daha yüksek oranda ilerleyen dönemlerde meme kanseri geliştirmiştir. Bu nedenle bu çalışmaya göre meme asimetrisi ve meme kanseri arasında bir bağlantı olabilir. Ancak, bu bağlantı henüz tam olarak kesinleşmemiştir ve kesinleşmesi için bu çalışmaya ek olarak başka çalışmalar yapılmalıdır.

 Meme Asitmetrisinin Tespit Edilmesi

İki meme arasındaki, büyüklük ve meme dokusundaki yapısal farklılıklar meme asimetrisi durumunu gösterir. Meme anormallikleri mamogram ile tespit edilebilir. Konvansiyonel ya da diagnostik mamografi ile tespit edilebilen, 8 tür anormali vardır. Tecrübeli bir radyolog, diagnostik görüntülemeyle meme anormalisini tespit edebilir ve bu anormanlinin malignant olup olmadığını değerlendirebilir. Asimetrik yoğunluk, asimetrik meme dokusu, yapısal bozulma, kütle ve önceki testlere kıyasla meydana gelen değişikliklerin neden olduğu göğüs asimetrisi mamografi ile görüntülenebilir. Mamografi de anormali tespit edildikten sonra, ultrason ve MR’da çektirilir. Aynı lezyon diğer görüntüleme yöntemlerinde de görülüyorsa, hastanın meme dokusundan biyopsi yapılabilir.

Asimetrik meme dokusunu tespit etmek için, gözle iki memeyi birbiriyle kıyaslamak belirsiz bir sonuç gösterir. Çünkü, kütle, bozulmuş doku ve meme kalsifikasyonları ile ilgili meme asimetrisi bu şekilde belirlenemez. Göğüs tarayıcı mamogramların genellikle %3’ünde asimetrik meme dokusu görülür. Asimetrik meme dokusunun görüldüğü kadınların çok az bir yüzdesi biyopsi için doktora yönlendirilir ve bu hastaların çok az bir yüzdesine meme kanseri teşhisi koyulur.

Mamogram sonucu meme asimetrisi durumundan, klinik olarak belirgin bir anormali ya da büyüklük farkı görüldüğünde şüphelenilmelidir. Bunun dışında, bazı kadınlarda görülen bir miktar göğüs asimetrisi normal kabul edilmektedir. Bazı durumlarda göğüs asimetrisi, pseudo-angiomatous stromal hyperplasia hastalığına işaret olabilir. Ama bu iyi huylu (benign) bir tümördür.

 Mamogramda Görülen Meme Asitmetrisi Türleri

Mamogramda görülen memelerdeki asitmetrik yoğunluk, X ışınların bazı bölgelerden tam olarak geçememesinden kaynaklı göğüs asimetrisi durumudur. Bunun dışında meydana gelene asimetrik yoğunluk, ameliyat sonrası yara izleri sonucu oluşan iyi huylu tümörlerdir. Bunlar hormon takviyesi sonucu meydana gelen basit kistlerdir. Fakat bunun dışında, kötü huylu tümör gelişimi sonucunda da asimetrik yoğunluk görülebilir. Bu durumda, ultrason sonucunda da katı anormal bir doku tespit edilirse, biyopsi yapılmalıdır. Bunların dışında, kişi aynaya baktığında, kanserle ilişkili olmayan şekilde de iki memenin farklı büyüklükte olduğunu görebilir.

Mamogramda tespit edilen, memelerdeki yapısal bozukluklar genellikle, eğimli normal yapılardır ve X ışını ile görüntülenebilen radyopak göğüs asimetrisi yapılarıdır. Bu durumda, görülebilen herhangi bir kütle yoktur. Yapısal bozukluk, genellikle yıldız şeklinde görülür. Bu tür bozukluklar genellikle, kütlelere ve kalsifikasyonlara göre daha zararsız bir tablodur. Yapısal bozukluk şeklinde görülen tümörler iyi huyludur ve kötü huylu tümörlerden daha büyüktürler. Mamogramda yaklaşık kadınların %4’ünde yapısal bozukluk görülür. Bu kadınların çok küçük bir yüzdesi meme kanseri gelişimi gösterir.

Memedeki kütleler mamogramda belirlenebilir. Bu kütlelerin şekli, sınırları ve yoğunluğu bu şekilde belirlenebilir. Bu özelliklerin belirlenmesi önemlidir. Çünkü bu özelliklerdeki değişimler tümörün türünü belirler. Eğer şekli yuvarlak ya da oval ise tümör iyi huylu ve zararsızdır. Kütle düzensiz şekilli görülüyorsa, bu durumda tümör kötü huyludur, vücuda yayılabilen özelliktedir. Kütle yağlı ve düşük yoğunluktaysa iyi huylu olduğuna bir göstergedir.

Mikrokasifikasyon ise, mamografide kalsiyum gibi minarellerin oluşturduğu küçük noktalar halinde görülen bir göğüs asimetrisi durumudur. Buna rağmen, mikrokalsifikasyonun bazı türleri meme kanserinin göstergesi olabilir.

Meme asimetrisi ve tedavisi hakkında detaylı bilgi ve fiyat için bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilir ya da aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.


Adınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Soyadınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefonunuz (ülke kodu ile)
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Mesajınızı yazın...
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!

Bir yorum bırakın...